Mašinsko gletovanje

Gletovanje : Gletovanje je ravnanje zidova završnim slojem da se na zidu ne bi videle razne rupice, ispupčenja, crtice i ostala oštećenja zidova. Kada je u pitanju gletovanje zidova, to je već posao koji bi trebalo da odradi profesionalac. Zahteva uvežbanu tehniku i kvalitet nanošenja mase. Vrlo bitna stavka je priprema površine zida za nanošenje glet mase, da bi glet masa imala za šta da se veže.  Posebnu pažnju treba obratiti i na izbor glet mase jer od nje zavisi potrošnja boje, broj premaza, kompleksnost završnog postupka kao i sam finalni izgled. Masa za gletovanje se može nabaviti zamešana sa vodom koja je spremna za nanošenje, i masa koja je u prahu i omogućava Vam da je mešajući sa vodom prilagodite podlozi i tehnici kojom radite. Postoje dve vrste gletovanja: ručno i mašinsko. Ručno gletovanje se koristi za manje površine, a veće se rade mašinama. Prednosti mašinskog gletovanja su mnogo brže i kvalitetnije obavljen posao, ušteda na materijalu. Preporučuje se za veće površine i prazne stanove.

Comments are closed more

Comments are closed.